Regulamin

Regulamin www.sklep.volvomik.pl

Postanowienia wstępneNiniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.volvomik.pl (dalej jako "Sklep").

Podmiot, który korzysta ze Sklepu (dalej jako "Klient") obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na brzmienie postanowień Regulaminu winien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Sklepu.

Właścicielem Sklepu jest Krzysztof Kreczetowski, ul. K. Wielkiego2, 67-400 Wschowa

Informacje ogólneProdukty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczny sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Klient może założyć konto Klienta w Sklepie. Podczas zakładania konta Klient obowiązany jest wyrazić zgodę na brzmienie Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Z chwilą rejestracji konto Klienta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako "Umowa").

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep umożliwia Klientowi m.in.:

a) założenie i utrzymywanie konta Klienta;

b) korzystanie z usługi typu newsletter;

c) korzystanie z funkcjonalności Sklepu.

Usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną dostarczane są nieodpłatnie. Czas trwania ewentualnych zobowiązań Klienta wynikających z Umowy obejmuje co najmniej czas trwania Umowy. Po rozpoczęciu świadczenia usług w ramach Umowy na wyraźne żądanie Klienta, uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 44. i następnych, wygasa.Składanie i realizacja zamówieńZamówienia mogą być składane za pośrednictwem interfejsu Sklepu, poczty elektronicznej lub przez telefon. Podczas składania zamówienia Klient obowiązany jest wyrazić zgodę na brzmienie Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także ewentualnych innych warunków dodatkowych, jeżeli takowe znajdują zastosowanie do danej transakcji, o czym Sprzedawca informuje za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu, bądź odpowiednio w wiadomości elektronicznej lub przez telefon.

Preferowaną formą składania zamówień jest formularz zamówieniowy dostępny na stronach Sklepu. W wyjątkowych sytuacjach zamówienie można także złożyć przez telefon pod nr

504-178-004 lub 504-178-005 lub przy pomocy poczty elektronicznej (sklep@volvomik.pl)

Zamówienia złożone za pośrednictwem interfejsu Sklepu albo przy pomocy poczty elektronicznej w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 17:00, chyba, że pojawi się inny komunikat na stronie głównej Sklepu.

Klient obowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe: adres e-mail oraz numeru telefonu. Podanie błędnych danych lub nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę kupna towarów wskazanych w zamówieniu. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, jeżeli Sprzedawca ofertę Klienta przyjmie. Po złożeniu oferty Klient niezwłocznie otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sprzedawcę oferty kupna.

Sprzedawca może odmówić przyjęcia oferty, informując Klienta o przyczynie odmowy.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta, wiadomości e-mail zawierającej informację o zmianie statusu zamówienia na "Wysłane do odbiorcy". Otrzymanie wiadomości od Klienta ze statusem zamówienia "Wysłane do odbiorcy" jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę złożonej przez Klienta oferty.

Klient powinien otrzymać wiadomość o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia - w przeciwnym razie Klient przestaje być związany złożoną ofertą.

Informacje o orientacyjnej dostępności towaru podane są przy jego opisie.

W przypadku niedostępności (lub niepełnej dostępności) towaru wskazanego w zamówieniu Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Realizacja zamówienia następuje:

- w przypadku zamówień płatnych przelewem na konto Sprzedawcy - po zaksięgowaniu przedpłaty koncie bankowym Sprzedawcy,

- w przypadku zamówień płatnych kanałem elektronicznym Paypal.pl - po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od Paypal.pl o pozytywnej autoryzacji transakcji,

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po wysłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oferty kupna nie zostanie przez Klienta uregulowana płatność, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę (nie dotyczy zamówień, w stosunku do których wybrano opcję płatności za pobraniem).

Klient może zmienić swoje zamówienie do momentu wysyłki towaru, pisząc na adres: sklep@volvomik.plSposoby płatnościMożliwe są następujące formy płatności:

przelewem na konto Sprzedawcy (niezbędne informacje do realizacji przelewu, w tym numer konta bankowego Sprzedawcy i numer zamówienia zostaną przesłane pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji);

- płatność w kanale elektronicznym tzw. "błyskawiczny przelew" za pośrednictwem systemu płatniczego Paypal.pl (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie konta w serwisie Paypal.pl ;

- za pobraniem - płatność gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru (przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Sposoby, koszt i czas dostawyKlient ma do wyboru następujące formy dostawy:

- Firma kurierska DHL - przesyłka pobraniowa. Czas dostawy wynosi z reguły 1-2 doby (dni robocze) od momentu nadania przesyłki. Przesyłki nadawane są i dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Poczta Polska przy zamówieniach opłaconych przez Paypal.pl

Uwaga: Czasy dostawy podane powyżej to czasy orientacyjne, w których realizowana jest znacząca większość zamówień. Powyższe czasy mogą ulec wydłużeniu, jeśli na stronie głównej sklepu pojawi się komunikat zmianach powyższych terminów wysyłki.Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy i wysokości zamówienia. Obecnie Koszt dostarczenia towaru na terenie Polski wynosi:

Poczta Polska paczka pobraniowa do 5 kg – 20 pln

Kurier DHL paczka pobraniowa do 5 kg – 30 pln

Kurier DHL paczka pobraniowa do 30 kg – 60 pln

Towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu nie jest dostarczany poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk Klienta składa się czas kompletacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Jeżeli podczas doręczenia Klient zauważy uszkodzenia mechaniczne paczki lub naruszenia firmowej taśmy na przesyłce, Klient ma prawo sprawdzić zawartość otrzymanej paczki. W takim przypadku zalecamy sporządzenie wspólnie z kurierem protokołu zawierającego: datę zdarzenia, krótki opis uszkodzeń oraz podpis Klienta oraz kuriera. W takim przypadku Klient może również odmówić przyjęcia uszkodzonej bądź niekompletnej paczki.ReklamacjeW razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową, należy o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sklep@volvomik.pl lub w formie pisemnej, na adres Sprzedawcy.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Klienta;

b) adres do korespondencji;

c) dowód zakupu

d) opis, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową;

e) określenie roszczenia;

f) podpis Klienta w przypadku składania reklamacji drogą pisemną.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

W razie konieczności odesłania towaru do Sprzedawcy lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Z uwagi na stałą współpracę Sprzedawcy z firmą kurierską DHL, odesłanie towaru za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy jest z reguły tańsze, a dla Klienta mniej uciążliwe, niż w przypadku samodzielnego zlecenia usługi kurierskiej przez Klienta. Preferowaną przez Sprzedawcę firmą do odesłania przesyłki reklamacyjnej jest Poczta Polska.Odstąpienie od umowyKlient będący konsumentem, który zakupił towar za pośrednictwem Sklepu ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazana weszli w posiadanie zakupionego towaru. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy, termin ten wygasa z upływem 14 dnia od zawarcia Umowy. Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed ich upływem. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze sprzedawca pod adresem sklep@volvomik.pl, lub telefonicznie pod numerem 504-178-004/ 504-178-005.

W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zwraca otrzymane od Klienta płatności, bez kosztów dostarczenia towaru – z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę – niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał skuteczne oświadczenie o skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich Klient skorzystał dokonując tych płatności. Skorzystanie z odmiennego sposobu zwrotu płatności możliwe jest na podstawie indywidualnych ustaleń.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Klient obowiązany jest dostarczyć towar wraz z dokumentem potwierdzającym zakup tzn. paragon lub faktura, Sprzedawcy na swój koszt (jeżeli koszt zwrotu towaru ze względu na jego charakter jest wyższy, aniżeli koszt odesłania go pocztą w trybie zwykłym, Sprzedawca o powyższym informuje każdorazowo na stronie internetowej danego towaru). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy., chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca uprzejmie prosi, o ile to możliwe, o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Brak oryginalnego opakowania nie będzie jednak w żadnym wypadku warunkiem skuteczności takiego odstąpienia.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od Umowy.

Jeżeli Klient złożył oświadczenie od odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przedstawiona przez Klienta przestaje wiązać.Prawa autorskie i ochrona baz danychWszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej.

Informacje zamieszczone w ramach Sklepu (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub właścicieli tych informacji. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej Sklepu są zabronione.

Korzystanie ze Sklepu dozwolone jest wyłącznie bezpośrednio za pomocą dostarczanego przez Sklep interfejsu.

Wszelkie znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy zamieszczone na stronie Sklepu są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.

Baza danych produktów Sklepu zawarta na stronie internetowej www.sklep.volvomik.pl podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ze zm.). Producentem bazy danych w rozumieniu powyższej ustawy jest Sprzedawca.Polityka prywatnościDane Klientów przetwarzane są w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności i wykorzystywane są wyłącznie przez firmę Volvomik.

Polityka Prywatności www.sklep.volvomik.pl stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.Postanowienia końcoweZarówno Umowa, jaki i umowa sprzedaży, zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin oraz Politykę Prywatności www.sklep.volvomik.pl przed zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

Sprzedawca stosuje kodeks dobrych praktyk.

Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, zaktualizowana przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java (zalecane przeglądarki: Internet Explorer; Firefox; Opera; Google Chrome; Safari), włączona obsługa plików cookies.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu wymagać może wyłączenia filtrów reklam lub – w przypadku usługi newsletter – odpowiedniego ustawienia filtrów antyspamowych poczty elektronicznej Klienta.

Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Klienta lub Sprzedawcę - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia konta przez Klienta.

W ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, Klientów obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Sprzedawca zapewnia Klientom dostęp do aktualnej informacji o: a) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; b) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy;

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

 

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.